Wallner, M., i A. Kokoszkiewicz. „Maritime Piracy and Limitations of the International Law of the Sea”. Historia I Polityka, nr 28 (35), wrzesień 2019, s. 25-35, doi:10.12775/HiP.2019.012.