Tomaszewski, P. „Ekstremizm Polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania W kontekście Polski”. Historia I Polityka, nr 7 (14), czerwiec 2012, s. 47-57, doi:10.12775/HiP.2012.004.