Czyżniewski, M. „Konserwatywny Liberalizm Václava Klausa”. Historia I Polityka, nr 7 (14), czerwiec 2012, s. 9-23, doi:10.12775/HiP.2012.001.