Lewandowski, A. „G. Kucharczyk, Polska myśl Polityczna Po Roku 1939, Dębogóra 2009”. Historia I Polityka, nr 4 (11), sierpień 2013, s. 259-64, doi:10.12775/HiP.2010.029.