Chikhoria, R. „Stanowisko Rumunii Wobec Wojny Rosyjsko-gruzińskiej”. Historia I Polityka, nr 17 (24), marzec 2017, s. 67-78, doi:10.12775/HiP.2016.022.