[1]
P. Mazur, „Druzowie w armii izraelskiej – od braterstwa krwi do asymilacji”, HiP, nr 35 (42), s. 61–76, mar. 2021.