[1]
J. Rak, „Autokreacja ról politycznych Komitetu Obrony Demokracji w mitycznym uniwersum polskiej sceny politycznej”, HiP, nr 35 (42), s. 31–45, mar. 2021.