[1]
K. Kania, „Brytyjska polityka ustępstw, a wybuch Drugiej Wojny Światowej”, HiP, nr 4 (11), s. 157–171, grudz. 2010.