Tomaszewski, P. (2015) „Oblicze ideowo-polityczne miesięcznika «Wielka Polska»”, Historia i Polityka, (1), s. 97–110. doi: 10.12775/HiP.2005.005.