Minkner, K. (2015) „Tradycyjny instytucjonalizm i jego znaczenie dla nauk politycznych”, Historia i Polityka, (13 (20), s. 9–30. doi: 10.12775/HiP.2015.001.