Koziełło, T. (2015) „Stosunki polsko-radzieckie w myśli politycznej narodowej demokracji (1918-1939) : zarys problematyki”, Historia i Polityka, (7), s. 59–78. doi: 10.12775/HiP.2008.010.