Spendel, J. (2011) „Indywidualizm amerykańskiej Starej Prawicy”, Historia i Polityka, (6 (13), s. 41–49. doi: 10.12775/HiP.2011.025.