Potorski, R. (2011) „Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony”, Historia i Polityka, (5 (12), s. 140–155. doi: 10.12775/HiP.2011.010.