Kącka, K. (2011) „Udział polskiej dyplomacji w międzynarodowej debacie nad problemem niemieckim po zakończeniu drugiej wojny światowej”, Historia i Polityka, (5 (12), s. 115–139. doi: 10.12775/HiP.2011.009.