Orłowska, M. (2015) „Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej”, Historia i Polityka, (11 (18), s. 47–54. doi: 10.12775/HiP.2014.004.