Koziełło, T. (2014) „Stosunki polsko-amerykańskie a wojna w Iraku w koncepcjach politycznych LPR”, Historia i Polityka, (10 (17), s. 75–93. doi: 10.12775/HiP.2013.013.