Klimiuk, Z. (2022) „Struktura i obroty handlowe między RFN a ZSRR w latach 70. XX w. jako przejaw postępującego spowolnienia i kryzysu gospodarczego Związku Radzieckiego”, Historia i Polityka, (39 (46), s. 59–79. doi: 10.12775/HiP.2022.004.