Rezmer-Płotka, K. (2021) „Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin”, Historia i Polityka, (36 (43), s. 165–166. doi: 10.12775/HiP.2021.020.