Głowiak, K. (2021) „Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców przed i w warunkach europejskiego kryzysu migracyjnego”, Historia i Polityka, (35 (42), s. 147–162. doi: 10.12775/HiP.2021.009.