Rak, J. (2021) „Autokreacja ról politycznych Komitetu Obrony Demokracji w mitycznym uniwersum polskiej sceny politycznej”, Historia i Polityka, (35 (42), s. 31–45. doi: 10.12775/HiP.2021.002.