Ilnicki, M. (2019) „Swoistość terminologii stosowanej w naukach o bezpieczeństwie”, Historia i Polityka, (29 (36), s. 57–65. doi: 10.12775/HiP.2019.025.