Kosmynka, S. (2019) „Związki terroryzmu dżihadystycznego z handlem narkotykami. Casus Hiszpanii”, Historia i Polityka, (27 (34), s. 41–56. doi: 10.12775/HiP.2019.003.