Tomaszewski, P. (2012) „Ekstremizm polityczny, a bezpieczeństwo państwa — rozważania w kontekście Polski”, Historia i Polityka, (7 (14), s. 47–57. doi: 10.12775/HiP.2012.004.