Czyżniewski, M. (2012) „Konserwatywny liberalizm Václava Klausa”, Historia i Polityka, (7 (14), s. 9–23. doi: 10.12775/HiP.2012.001.