Lewandowski, A. (2013) „G. Kucharczyk, Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2009”, Historia i Polityka, (4 (11), s. 259–264. doi: 10.12775/HiP.2010.029.