Kania, K. (2010) „Brytyjska polityka ustępstw, a wybuch Drugiej Wojny Światowej”, Historia i Polityka, (4 (11), s. 157–171. doi: 10.12775/HiP.2010.018.