Zdulski, K. (2017) „Mosul przede wszystkim… Stosunki brytyjsko-tureckie w latach 1923–1929”, Historia i Polityka, (19 (26), s. 25–42. doi: 10.12775/HiP.2017.002.