Płotka, B. (2017) „Michael Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej, Wydawnictwo Kurhaus Publishing, Warszawa 2014, pp. 125”, Historia i Polityka, (18 (25), s. 97–100. doi: 10.12775/HiP.2016.036.