Czyżniewski, M. (2017) „Michał Heller, Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, Vol. 1: Od narodzin do wielkości, Warszawa 2016, pp. 535; Vol. 2: Od potęgi do upadku, Warszawa 2016, pp. 723”, Historia i Polityka, (18 (25), s. 89–92. doi: 10.12775/HiP.2016.034.