Koziełło, Tomasz. 2015. „Stosunki Polsko-Radzieckie W myśli Politycznej Narodowej Demokracji (1918-1939) : Zarys Problematyki”. Historia I Polityka, nr 7 (październik):59-78. https://doi.org/10.12775/HiP.2008.010.