Kolasiński, Michał. 2015. „Polskie Poselstwo W Kijowie (październik 1918 - Luty 1919) W świetle ukraińskich archiwaliów”. Historia I Polityka, nr 7 (październik):9-24. https://doi.org/10.12775/HiP.2008.001.