Kącka, Katarzyna. 2011. „Udział Polskiej Dyplomacji W międzynarodowej Debacie Nad Problemem Niemieckim Po zakończeniu Drugiej Wojny światowej”. Historia I Polityka, nr 5 (12) (lipiec):115-39. https://doi.org/10.12775/HiP.2011.009.