Klimiuk, Zbigniew. 2022. „Struktura I Obroty Handlowe między RFN a ZSRR W Latach 70. XX W. Jako Przejaw postępującego Spowolnienia I Kryzysu Gospodarczego Związku Radzieckiego”. Historia I Polityka, nr 39 (46) (kwiecień):59-79. https://doi.org/10.12775/HiP.2022.004.