Rezmer-Płotka, Kamila. 2021. „Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina Do Donalda Trumpa I Jego Wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, Pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude Toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin”. Historia I Polityka, nr 36 (43) (czerwiec):165-66. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.020.