Głowiak, Krzysztof. 2021. „Stosunek Polaków Do Przyjmowania uchodźców Przed I W Warunkach Europejskiego Kryzysu Migracyjnego”. Historia I Polityka, nr 35 (42) (marzec):147-62. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.009.