Ilnicki, Marek. 2019. „Swoistość Terminologii Stosowanej W Naukach O bezpieczeństwie”. Historia I Polityka, nr 29 (36) (październik):57-65. https://doi.org/10.12775/HiP.2019.025.