Chikhoria, Razhden. 2017. „Stanowisko Rumunii Wobec Wojny Rosyjsko-gruzińskiej”. Historia I Polityka, nr 17 (24) (marzec):67-78. https://doi.org/10.12775/HiP.2016.022.