REZMER-PŁOTKA, K. Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin. Historia i Polityka, [S. l.], n. 36 (43), p. 165–166, 2021. DOI: 10.12775/HiP.2021.020. Disponível em: https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/36143. Acesso em: 22 luty. 2024.