Minkner, K. (2015). Tradycyjny instytucjonalizm i jego znaczenie dla nauk politycznych. Historia I Polityka, (13 (20), 9–30. https://doi.org/10.12775/HiP.2015.001