Gała, K. (2015). Od konfrontacji do kooperacji – ewolucja postawy ONZ w stosunku do korporacji transnarodowych. Historia I Polityka, (13 (20), 47–64. https://doi.org/10.12775/HiP.2015.003