Koziełło, T. (2015). Stosunki polsko-radzieckie w myśli politycznej narodowej demokracji (1918-1939) : zarys problematyki. Historia I Polityka, (7), 59–78. https://doi.org/10.12775/HiP.2008.010