Kolasiński, M. (2015). Polskie poselstwo w Kijowie (październik 1918 - luty 1919) w świetle ukraińskich archiwaliów. Historia I Polityka, (7), 9–24. https://doi.org/10.12775/HiP.2008.001