Potorski, R. (2011). Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony. Historia I Polityka, (5 (12), 140–155. https://doi.org/10.12775/HiP.2011.010