Orłowska, M. (2015). Neorealistyczne interpretacje procesu integracji europejskiej. Historia I Polityka, (11 (18), 47–54. https://doi.org/10.12775/HiP.2014.004