Koziełło, T. (2014). Stosunki polsko-amerykańskie a wojna w Iraku w koncepcjach politycznych LPR. Historia I Polityka, (10 (17), 75–93. https://doi.org/10.12775/HiP.2013.013