Klimiuk, Z. (2022). Struktura i obroty handlowe między RFN a ZSRR w latach 70. XX w. jako przejaw postępującego spowolnienia i kryzysu gospodarczego Związku Radzieckiego. Historia I Polityka, (39 (46), 59–79. https://doi.org/10.12775/HiP.2022.004