Rezmer-Płotka, K. (2021). Krzysztof Karczewski, In Trump We Trust. Stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, pp. 201: Trump’s Not So Bad? A Change in Attitude toward America and Americans in the Thought of Russian Thinker Aleksandr Dugin. Historia I Polityka, (36 (43), 165–166. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.020