Klimiuk, Z. (2021). Ewolucja stosunków handlowych i umownych Polski z krajami EWG w latach 1960–1990. Historia I Polityka, (35 (42), 109–126. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.007