Ciosek, I. (2021). Podziały polityczne w samorządzie miejskim Kielc w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Historia I Polityka, (35 (42), 95–107. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.006