Mazur, P. (2021). Druzowie w armii izraelskiej – od braterstwa krwi do asymilacji. Historia I Polityka, (35 (42), 61–76. https://doi.org/10.12775/HiP.2021.004